مجموعه فروشگاههای مجازی سلامت به همت کارشناسان حوزه سلامت , صنعت و بازار شرایطی را فراهم آورده است که تولید کنندگان و مشتریان حوزه سلامت در یک مجموعه و در کنار یکدیگر قرار گیرند این مجموعه نمایشگاهی است که مشتریان حق انتخاب خواهند داشت و با محصولات متنوع و مختلف تولید کنندگان آشنا خواهند شد و متناسب با نیاز خود محصول مورد نظر خود را در کوتاهترین زمان انتخاب و دریافت نمایند کلیه مشتریان در تمام نقاط کشور امکان دسترسی و آشنایی با محصولات مختلف حوزه سلامت را خواهند داشت در این فروشگاهها محصولاتی عرضه خواهد شد که کلیه مجوز های بهداشتی و قانونی خود را دریافت نموده باشند